Απολύμανση

 

Με τον όρο απολύμανση εννοούμε συνήθως όλες εκείνες τις ενέργειες που γίνονται με σκοπό την εξάλειψη των εντόμων, μυκήτων, διαφόρων ιών και άλλων μικροοργανισμών.  Εξαιρούνται οι βακτηριακοί σπόροι που βρίσκονται σε αντικείμενα και επιφάνειες.

Η Απολύμανση είναι αναγκαία προκειμένου να συντηρηθεί η υγιεινή και η καθαριότητα στο χώρο. Πραγματοποιείται σε χώρους όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, σχολεία, επιχειρήσεις, εργοστάσια, εστιατόρια, καφετέριες, παιδικούς σταθμούς, αθλητικές εγκαταστάσεις, κατοικίες, πολυκατοικίες διαμερίσματα καθώς και πολλούς άλλους χώρους. Οι προληπτικές εφαρμογές καταπολέμησης όλων των παρασίτων διενεργούνται όλο το χρόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε περιστατικού.

Όποια και αν είναι η κατάσταση σας, οι τεχνικοί της OnTarget Pest Control είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν σε κάθε είδους κατάσταση και να πράξουν προς την ικανοποίησή σας.

  • Calling

    Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν διαβούλευση: 7000 8474

Truck

Η OnTarget κατά τη διαδικασία εφαρμογής των απολυμάνσεων διασφαλίζει την πλήρη απολύμανση σε όλους τους χώρους, συνδυάζοντας ειδικά επαγγελματικά απολυμαντικά υψηλής ποιότητας, εφαρμοσμένα από το άρτια, καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό μας .

Η Διαδικασία Μας

Επιθεώρηση

Σε αυτό το πρώτο στάδιο ο Υπεύθυνος Συνεργείου υποβάλει μερικές ερωτήσεις στον πιθανό πελάτη ούτως ώστε να κατατοπισθεί σχετικά με το πρόβλημα. Στην συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος σε όλο το χώρο όπου καταγράφονται στοιχεία γύρο από τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν ή πρόκειται να υπάρξουν στο μέλλον.

Αναγνώριση

Μετά τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο του χώρου ο Υπεύθυνος του συνεργείου θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει το πρόβλημα ή προβλήματα, το είδος/είδη του εχθρού καθώς και τον τρόπο εισόδου του εχθρού στο χώρο μας.

Εισηγήσεις

Μετά τη αναγνώριση του προβλήματος, ο Υπεύθυνος Συνεργείου θα εισηγηθεί διορθωτικά μέτρα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε ο πελάτης να λάβει υπόψιν.

Θεραπεία

Σε αυτό το στάδιο ο Υπεύθυνος Συνεργείου με την υπόλοιπη ομάδα επαγγελματιών Pest Control παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα και μεθόδους για την ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος.

Aξιολόγηση

Η διαχείριση επιβλαβών οργανισμών είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία πρέπει να παρακολουθείται. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, έτσι ώστε να γνωρίζει το συνεργείο μας την αποτελεσματικότητα των ενεργειών οι οποίες ακολουθήσαμε και αν οι πληθυσμοί των παρασίτων βρίσκονται τώρα σε αποδεκτά επίπεδα.