Απολυμάνετε τον Εργασιακό σας Χώρο

 

Η OnTarget, ανταποκρινόμενη στις επιτακτικές ανάγκες των καιρών, διαθέτει έμπειρα, καταξιωμένα στελέχη και χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας μέσα απολύμανσης για την καταπολέμηση του Κορονοϊού, τα οποία ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες.

 

Η απολύμανση για τον Κορονοϊό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ειδικότερα στη καθημερινότητα των εργαζομένων και γενικότερα στον ευρύ πληθυσμό. Η εφαρμογή της μειώνει σε αποδεκτά επίπεδα το μικροβιακό φορτίο. Η OnTarget για τη καταπολέμηση του κορονοϊού χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους και σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας.

Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε απολύμανση για τον Κορονοϊό;

Ο όρος απολύμανση για τον Κορονοϊό αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται η καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες. Η απολύμανση για τον Κορονοϊό πραγματοποιείται μετά από σχολαστική καθαριότητα, με απώτερο σκοπό την καταστροφή των παθογόνων παραγόντων.

 

Με την λέξη «επιφάνεια» εννοούμε μία πολύ γενική ορολογία. Σε μία κατοικία ή μία επιχείρηση στη λέξη «επιφάνεια» μπορεί να εμπεριέχονται τα έπιπλα, το σαλόνι, τα τραπέζια, οι νιπτήρες, τα πατώματα, ο επαγγελματικός εξοπλισμός, τα γραφεία κλπ. Είναι γεγονός ότι τα μικρόβια ελλοχεύουν παντού επειδή αποικίζουν σε όλες τις εν λόγω επιφάνειες μέσω του αέρα ή μεταφέρονται μέσω μολυσμένων αντικειμένων. Επομένως, τόσο οι κατοικίες όσο και οι επιχειρήσεις είναι σημαντικό να απολυμαίνονται με μεγάλη προσοχή σε όλες τις επιφάνειες τους.

 

Τι προετοιμασία χρειάζονται οι χώροι για την εφαρμογή απολύμανσης;

Η διαδικασία απολύμανσης δεν απαιτεί κάποιο είδος ιδιαίτερης προετοιμασίας. Ωστόσο είναι σημαντικό να υπάρχει μία τάξη και καθαριότητα στο χώρο απολύμανσης. Η OnTarget προτείνει όπως η διαδικασία γίνεται πάντα μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας της εκάστοτε επιχείρησης, ενώ σε σπίτια αφού γίνει η απολύμανση ο χώρος πρέπει να μένει κλειστός χωρίς να εισέλθει κανένας εντός του χώρου, τουλάχιστον για 7 ώρες. Είναι προτιμότερο να εξαερίζεται ο χώρος για μερικά λεπτά πριν την είσοδο.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Truck

Με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η απολύμανση για τον Κορονοϊό;

Η απολύμανση για τον Κορονοϊό πραγματοποιείται με εγκεκριμένα απολυμαντικά σκευάσματα τα οποία τοποθετούνται σε φορητό ηλεκτροκίνητο εκνεφωτή, ο οποίος παράγει αεροδιάλυμα υψηλής ταχύτητας και βαθιάς διείσδυσης. Μέσω της συσκευής γίνεται διασπορά του χημικού διαλύματος  (με βάση το νερό), το οποίο στη συνέχεια διοχετεύεται στο χώρο υπό μορφή ψυχρής ομίχλης. Η μέθοδος αυτή είναι η καταλληλότερη, καθώς το μηχάνημα μετατρέπει το απολυμαντικό σε σταγονίδια (micron) και έτσι έχουμε κάλυψη του χώρου στο 100%.

Πότε εφαρμόζεται Απολύμανση για τον Κορονοϊό;

Απολύμανση για τον Κορονοϊό εφαρμόζεται κυρίως σε χώρους στους οποίους εντοπίσθηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου απολυμαίνονται οι χώροι για προληπτικούς λόγους. Η OnTarget προσφέρει υπηρεσίες απολύμανσης για τον Κορονοϊό παγκύπρια, διαθέτοντας κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό με εμπειρία.

Η Διαδικασία Μας

Επιθεώρηση

Σε αυτό το πρώτο στάδιο ο Υπεύθυνος Συνεργείου υποβάλει μερικές ερωτήσεις στον πιθανό πελάτη ούτως ώστε να κατατοπισθεί σχετικά με το πρόβλημα. Στην συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος σε όλο το χώρο όπου καταγράφονται στοιχεία γύρο από τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν ή πρόκειται να υπάρξουν στο μέλλον.

Αναγνώριση

Μετά τον εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο του χώρου ο Υπεύθυνος του συνεργείου θα είναι σε θέση να αναγνωρίσει το πρόβλημα ή προβλήματα, το είδος/είδη του εχθρού καθώς και τον τρόπο εισόδου του εχθρού στο χώρο μας.

Εισηγήσεις

Μετά τη αναγνώριση του προβλήματος, ο Υπεύθυνος Συνεργείου θα εισηγηθεί διορθωτικά μέτρα τα οποία πρέπει οπωσδήποτε ο πελάτης να λάβει υπόψιν.

Θεραπεία

Σε αυτό το στάδιο ο Υπεύθυνος Συνεργείου με την υπόλοιπη ομάδα επαγγελματιών Pest Control παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα και μεθόδους για την ολοκληρωμένη διαχείριση του προβλήματος.

Aξιολόγηση

Η διαχείριση επιβλαβών οργανισμών είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία πρέπει να παρακολουθείται. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, έτσι ώστε να γνωρίζει το συνεργείο μας την αποτελεσματικότητα των ενεργειών οι οποίες ακολουθήσαμε και αν οι πληθυσμοί των παρασίτων βρίσκονται τώρα σε αποδεκτά επίπεδα.