Απολύμανση για Κορωνοϊό


Απολύμανση του εργασιακού χώρου για τον Κορωνοϊό

Η OnTarget, ανταποκρινόμενη στις επιτακτικές ανάγκες των καιρών, διαθέτει έμπειρα, καταξιωμένα στελέχη και χρησιμοποιεί τελευταίας τεχνολογίας μέσα απολύμανσης για τη καταπολέμηση του Kορoνοϊού , τα οποία ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες.

Η απολύμανση για Kορoνοϊό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ειδικότερα στη καθημερινότητα των εργαζομένων και γενικότερα στον ευρύ πληθυσμό, καθώς η εφαρμογή της μειώνει σε αποδεκτά επίπεδα το μικροβιακό φορτίο. Η OnTarget για τη καταπολέμηση του Kορoνοϊού χρησιμοποιεί σύγχρονες μεθόδους και σκευάσματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας.

Τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε απολύμανση για τον Kορωνοϊό;

Ο όρος απολύμανση για τον Κορονοϊό αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία επιτυγχάνεται η καταστροφή των παθογόνων μικροοργανισμών σε αντικείμενα, εργαλεία και επιφάνειες. Η απολύμανση για τον Κορονοϊό πραγματοποιείται μετά από σχολαστική καθαριότητα, με απώτερο σκοπό την καταστροφή των παθογόνων παραγόντων.

Με την λέξη «επιφάνεια» εννοούμε μία πολύ γενική ορολογία. Σε μία κατοικία ή μία επιχείρηση στη λέξη «επιφάνεια» μπορεί να εμπεριέχονται τα έπιπλα, το σαλόνι, τα τραπέζια, οι νιπτήρες, τα πατώματα, ο επαγγελματικός εξοπλισμός, τα γραφεία κλπ. Είναι γεγονός ότι τα μικρόβια ελλοχεύουν παντού επειδή αποικίζουν σε όλες τις εν λόγω επιφάνειες μέσω του αέρα ή μεταφέρονται μέσω μολυσμένων αντικειμένων. Επομένως, τόσο οι κατοικίες όσο και οι επιχειρήσεις είναι σημαντικό να απολυμαίνονται με μεγάλη προσοχή σε όλες τις επιφάνειες τους.

Με ποιους τρόπους εφαρμόζεται η απολύμανση για τον Κορωνοϊό;

Η απολύμανση για κορωνοϊό πραγματοποιείται με εγκεκριμένα απολυμαντικά σκευάσματα και μέσω φορητού ηλεκτροκίνητου εκνεφωτή, που παράγει αεροδιάλυμα υψηλής ταχύτητας και βαθιάς διείσδυσης. Μέσω της συσκευής γίνεται διασπορά του χημικού διαλύματος, με βάση το νερό, και διοχετεύεται στο χώρο υπό μορφή ψυχρής ομίχλης. Η μέθοδος αυτή είναι η καταλληλότερη καθώς το μηχάνημα μετατρέπει το απολυμαντικό σε σταγονίδια (micron) και έτσι έχουμε κάλυψη του χώρου στο 100%.

Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Γεωργίας. Η χρήση τους γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως του σκευάσματος όπως αυτή ορίζεται από την παρασκευάστρια εταιρεία σε συνάρτηση με την σχετική έγκριση του Υπουργείου Γεωργίας.

Πότε εφαρμόζεται Απολύμανση για τον Κορωνοϊό;

Απολύμανση για τον Κορωνοϊό εφαρμόζεται κυρίως σε χώρους στους οποίους εντοπίσθηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου απολυμαίνονται οι χώροι για προληπτικούς λόγους. Η OnTarget προσφέρει υπηρεσίες απολύμανσης για τον Κορωνοϊό Παγκύπρια, διαθέτοντας κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό με εμπειρία.

Τι προετοιμασία χρειάζονται οι χώροι για την εφαρμογή απολύμανσης;

Η διαδικασία απολύμανσης δεν απαιτεί κάποιο είδος ιδιαίτερης προετοιμασίας. Ωστόσο είναι σημαντικό να υπάρχει μία τάξη και καθαριότητα στο χώρο απολύμανσης. Η OnTarget προτείνει όπως η διαδικασία γίνεται πάντα μετά το πέρας του ωραρίου εργασίας της εκάστοτε επιχείρησης, ενώ σε σπίτια αφού γίνει η απολύμανση ο χώρος πρέπει να μένει κλειστός χωρίς να εισέλθει κανένας εντός του χώρου, τουλάχιστον για 7 ώρες. Είναι προτιμότερο να εξαερίζεται ο χώρος για μερικά λεπτά πριν την είσοδο.

Ποιο είναι το κόστος για την απολύμανση ενός χώρου;

Για να γίνει σωστή εκτίμηση του κόστους της απολύμανσης και να δοθεί ολοκληρωμένη προσφορά θα πρέπει να είναι εις γνώσιν μας τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου σας.

Πιστοποιητικό απολύμανσης;

Μετά το τέλος της απολύμανσης του χώρου, παρέχεται σε κάθε πελάτη υπογεγραμμένο πιστοποιητικό παροχής υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται το απολυμαντικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε και κάποιες άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά τη διαδικασία απολύμανσης.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο για απολύμανση του εργασιακού σας χώρου. Τηλεφωνήστε μας στο 7000 8474, ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην αντίστοιχη σελίδα.

Published: 11.12.2020