Αμερικανική Κατσαρίδα: Το Μεγαλύτερο Είδος Κατσαρίδας


Είναι το μεγαλύτερο είδος κατσαρίδων. Το μήκος σώματος τους κυμαίνεται από 2.5 cm μέχρι 4 cm και το χρώμα τους είναι κόκκινο-καστανό. Οπτικά η διαφορά των 2 φύλων έγκειται στο μέγεθος των φτερών τους καθώς στο αρσενικό είναι μακρύτερα από το σώμα του και μόλις που  επικαλύπτουν την κοιλιά στο θηλυκό. Η ικανότητα τους να πετάνε τους δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρονται σε νέους χώρους όπου δημιουργούν καινούργιες προσβολές.

Το συγκεκριμένο είδος κατσαρίδας συνήθως το συναντάμε σε σκοτεινά ζεστά και υγρά μέρη, όπως για παράδειγμα  σκουπιδότοπους, υπόγεια, αποθήκες, κοιλότητες δένδρων, ενώ μέσω των σωληνώσεων της αποχέτευσης μεταφέρονται στις κουζίνες και στα μπάνια.

Η διάρκεια ζωής τους είναι μέχρι και 2 χρόνια. Κατά την διάρκεια αυτή εναποθέτει 15-90 ωοθήκες μήκους 8mm και πλάτος  5mm, σε σκοτεινά και υγρά μέρη. Κάθε μία από τις ωοθήκες περιέχει 14-16 αυγά που εκκολάπτονται σε 30-50 μέρες. Εάν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές τότε σε 160 μέρες περίπου ολοκληρώνονται τα στάδια ανάπτυξης τους, τα οποία κυμαίνονται από 9  έως 13. Μπορούν να ζήσουν έως και 2-3 μήνες χωρίς τροφή και ένα μήνα χωρίς νερό.  Είναι παμφάγες,  έχουν προτιμήσεις κυρίως σε τροφή που είναι σε αποσύνθεση και επίσης προσελκύονται από γλυκαντικές ουσίες όπως ζάχαρη, μέλι κ.α.


Ο τρόπος αντιμετώπισης τους επιτυγχάνεται με:

  • Σωστή αποθήκευση των τροφίμων μας.
  • Απομάκρυνση σκουπιδιών από το μπάνιο και τη κουζίνα.
  • Υπολειμματικός ψεκασμός κυρίως σε φρεάτια και αποχετεύσεις, μειώνει δραστικά τους πληθυσμούς του εντόμου αυτού και ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να μεταφερθούν εντός των κατοικιών.
  • Εξάλειψη νερού από διαρροές κλπ.
  • Περιορισμός υγρασίας με καλό αερισμό του σπιτιού.
  • Διόρθωση σε κτηριακές ατέλειες όπως ρωγμές σε τοίχους.
  • Στεγανό κλείσιμο αποχετεύσεων.
  • Αυστηρός έλεγχος στις προμήθειες.
  • Αυστηρά μέτρα καθαριότητας εσωτερικά και εξωτερικά των κτηρίων.
  • Τοποθέτηση συρμάτινου πλέγματος  σε ανοίγματα για να αποφευχθούν  τυχών παραβιάσεις από παράθυρα ή πόρτες.

Η Εταιρεία μας εγγυάται την σωστή αντιμετώπιση τους με την χρήση παγκόσμιας εμβέλειας ποιοτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων και μεθόδων, ανάλογα κάθε φορά με την έκταση του προβλήματος είτε εσωτερικά, είτε εξωτερικά των κτηριακών εγκαταστάσεων.

Published: 20.07.2019